• Lễ 20/11
 • Lễ Sơ kết HKI
 • Lễ Sơ kết HKI
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ Khai giảng
 • Lễ Khai giảng
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ 20/11
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG4
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ Sơ kết HKI
 • Đại hội Chi bộ
 • Lễ Khai giảng
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • A9_d8a988650e
 • A12_18ec50b92b
 • Đại hội Chi bộ
 • Lễ 20/11
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ 20/11
 • Hội nghị Điển hình Tiên tiến
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
 • Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn QG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Hôm nay : 34
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 45
Năm 2020 : 2.081
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG NAM QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC