04/12/20  TRANG TIN CHI BỘ ĐẢNG  30
Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Trường TH Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và Công nhận đảng viên chính thức.
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Bộ phận Đoàn - Đội của trường tổ chức Hội thi Văn nghệ
Ngày 03 tháng 10 năm 2020, Liên Đội trường TH Phong Nam tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2020 - 2021
Ngày 01 tháng 10 năm 2020, bộ phận Đoàn - Đội tổ chức tết Trung thu cho HS của trường
 25/09/20  TRANG TIN CHI BỘ ĐẢNG  41
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chi bộ trường TH Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Liên Đội trường TH Phong Nam tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.