04/12/20  TRANG TIN CHI BỘ ĐẢNG  31
Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Trường TH Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và Công nhận đảng viên chính thức.
 25/09/20  TRANG TIN CHI BỘ ĐẢNG  41
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chi bộ trường TH Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.
 20/05/20  TRANG TIN CHI BỘ ĐẢNG  112
Ngày 19/ 5/ 2020, Chi bộ trương TH Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 09/12/19  Tin của trường  249
Ngày 08 tháng 12 năm 2019, Chi bộ Trường TH Phong Nam tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 15/10/19  Tin của trường  216
Ngày 12/ 10/ 2019, Chi bộ trường Tiểu học Phong Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí