Thông tin cần liên hệ với Trường Tiểu học Phong Nam:

- Số điện thoại: 02913 841 020

- Email: c1pnam.pgr@sobaclieu.edu.vn 

- Địa chỉ: Ấp 16B, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.