Trường TH Phong Nam tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2020 - 2021

Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Trường TH Phong Nam tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2020 - 2021

       Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Trường TH Phong Nam tổ chức Hội nghị Viên chức đầu năm học 2020 - 2021.

       Hội nghị có sự tham dự của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn cùng tất cả viên chức trong đơn vị.

       Trong Hội nghị đại biểu được nghe nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Bên cạnh đó, Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo công tác thi đua khen thưởng trong năm học 2019 - 2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021. Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua của tập thể và cá nhân trong đơn vị.

       Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết và được tập thể thống nhất cao.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

Bài viết liên quan