Trường TH Phong Nam tổ chức Sơ kết HKI

Trường TH Phong Nam tổ chức Sơ kết HKI, năm học 2019 - 2020.

Trường TH Phong Nam tổ chức Sơ kết HKI, năm học 2019 - 2020

      Sáng nay, ngày 11/ 01/ 2020, trường TH Phong Nam tổ chức Sơ kết học kỳ 1, năm học 2019 – 2020.

      Tham dự lễ sơ kết hôm nay gồm có Ban lãnh đạo nhà trường, quý phụ huynh cùng tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

      Trong lễ sơ kết, lãnh đạo nhà trường báo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ HKI và nêu phương hướng nhiệm vụ HKII, năm học 2019 – 2020. Trong báo cáo có nêu rỏ về chât lượng giáo dục của nhà trường, cụ thể như sau:

* Môn Tiếng Việt:

- Hoàn thành tốt:  129  em, tỷ lệ: 35.1  %

- Hoàn thành:   225  em, tỷ lệ: 61.1  %

- Chưa hoàn thành:   15  em, tỷ lệ: 4.1  %

* Môn Tiếng Toán:

- Hoàn thành tốt:  161  em, tỷ lệ: 43.8  %

- Hoàn thành:   191  em, tỷ lệ:  51.9  %

- Chưa hoàn thành:   16  em, tỷ lệ: 4.3  %

* Về năng lực:

- Tốt:  285   em, tỷ lệ:  77.4  %

- Đạt:  83   em, tỷ lệ: 22.6  %

- Chưa đạt:   0  em, tỷ lệ:  0   %

* Về phẩm chất:

- Tốt:   293  em, tỷ lệ:  79.6  %

- Đạt:   75  em, tỷ lệ:  20.4  %

- Chưa đạt:   0  em, tỷ lệ:  0  %

      Đồng thời trong buổi lễ sơ kết này, nhà trường cũng khen thưởng cho những học sinh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong HKI” và những học sinh đạt giải trong Hội thi “Viết đúng – viết đẹp” cấp trường.

                                                                      Môt số hình ảnh tiêu biểu

 

 

Bài viết liên quan