Trường TH Phong Nam tổ chức Hội nghị điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 06/ 6/ 2020, trường TH Phong Nam tổ chức Hội nghị điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

       Thực hiện theo Kế hoạch số 90/KH-PGD-ĐT, ngày 13/ 02/ 2020 của Phòng GD-ĐT Giá Rai về việc Tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc liêu lần thứ V năm 2020.

       Ngày 06/ 6/ 2020, Trường Tiểu học Phong Nam đã tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

       Trong buổi Hội nghị này, đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (giai đoạn 2015 – 2020), đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nêu phương hướng nhiệm vụ 05 năm (giai đoạn 2020 - 2025) nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng ở giai đoạn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó còn có một số tham luận nhằm chia sẽ kinh nghiệm về một số biện pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Trong buổi Hội nghị Điển hình Tiên tiến, lãnh đạo nhà trường đã triển khai Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trao giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu của đơn vị.

 

Bài viết liên quan