22/07/20  TUYÊN DƯƠNG  97
Ngày 14/ 7/ 2020, trương TH Phong Nam tổ chức khen thưởng HS
 23/06/20  TUYÊN DƯƠNG  81
Gương GV điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
 02/01/20  TUYÊN DƯƠNG  147
Danh sách HS đạt giải trong Hội thi Viết đúng - Viết đẹp cấp thị xã, năm học 2019 - 2020.